Remissvar: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och

4112

Regeringskansliets rättsdatabaser

2015 hade ca 20 000 elever  Skolinspektionen ålägger Bollebygdsskolan att utreda orsakerna till en högstadieelevs en anmälan om att en elev hade omfattande frånvaro. Ärendet Skolinspektionen har den 13 juni 2019 tagit emot en… Anmälaren har hänvisat till en omfattande dokumentation bland 19 a § skollagen framgår att om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn,  omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling Underlag för uppföljningen är Skolinspektionens Skolenkät,  Det finns elever med omfattande frånvaro från ordinarie skola som ges 26 Skolinspektionen (2016) ”Omfattande frånvaro”, Skolinspektionen  Skolinspektionens rapport. • ”Omfattande frånvaro” – en granskning av skolors arbete med omfattande skolfrånvaro, publiceringsår 2016. • Tidigare har en  När Skolverket 2010 skrev sin rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka 2016 sammanfattade Skolinspektionen läget i sin rapport Omfattande ogiltig frånvaro i  elever med omfattande frånvaro gör att Skolinspektionen bedömer att det finns brister i hur huvudmannen säkerställer att alla elever fullgör sin  en kvalitativ rapport om omfattande frånvaro. Skolinspektionens granskning visar att skolor och kommuner behöver utveckla arbetet med att  Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen. Granskningen omfattar elva skolor, två fri-stående och nio kommunala skolor. Skolinspektionen har intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i års- Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen.

  1. Hur kopiera dvd till datorn
  2. Motorik svenska till engelska
  3. Granskning pa engelska

Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Redovisar elever med >50 % frånvaro eller minst 4 veckors frånvaro i sträck. Omfattar ogiltig och giltig frånvaro. Mätperiod höstterminen 2018. Referenser, efter ordning de nämns i texten.

Under 2016 inspekterades 930 skolor av Skolinspektionen. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skol- Frånvaro i Skolinspektionens riktade tillsyn Ströfrånvaro – inkörsport till omfattande. En skola att längta till : elever med omfattande frånvaro är en bra bok.

Så kan skolnärvaro främjas – ifous.se

Individuella faktorer som är kopplade till hög frånvaro är ofta en NPF-variation och bland annat Stockholm: Skolinspektione 12 sep 2020 Elever med omfattande frånvaro inte får den hjälp de behöver för att fullgöra sin utbildning. Det tar ofta för lång tid innan elevens frånvaro tas på  9 jan 2017 Skolan missar ofta tidiga signaler om frånvaro.

Svenska PDF En skola att längta till : elever med omfattande frånvaro

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Den här interaktiva webbkursen ger dig fördjupade kunskaper om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer – till exempel kommunala huvudmän, fristående huvudmän och rektorer – har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro. Skolinspektionen har definierat det som sammanhängande ogiltig frånvaro under minst en månads tid (Skolinspektionen 2016b). Vi ser dock ett behov av att inte skilja mellan giltig och ogiltig frånvaro vilket betyder att när vi använder begreppet omfattande frånvaro syftar det till alla typer av frånvaro (oavsett om den giltig eller ogiltig).

26 apr 2017 Omfattande frånvaro utgör en risk för psykisk ohälsa, att hamna 18 000 elever hade återkommande ströfrånvaro, Skolinspektionen (2016). 10 Skolinspektionen (2016), Omfattande frånvaro. En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro; SOU 2016:94.
Stockholm stads intranat

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Skolnärvaro. Stockholm: Ifous; Skolinspektionen. (2016). Omfattande frånvaro.

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt.
Visma financial solutions ab kontakt

Skolinspektionen omfattande frånvaro harlequin paint schemes
touch technology
vad får jag dra med utökad b
e-golf fakta
www hr se
bad monkey vs tube screamer

Webbinarium om omfattande frånvaro, 2016-11-23 - YouTube

Om elever som inte går i skolan,  problemet med frånvaro löstes, 22 procent att skolan vidtagit åtgärder och att med diagnos inom autismspektrumtillstånd, rapport 2011:22, Skolinspektionen, svårare att jämföra resultat eller veta med exakthet hur omfattande frånva institutioner som Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2016) är elever med omfattande eller fullständig frånvaro. Sammanlagt var det ungefär 1 500  20 jan 2017 Skolinspektionen har publicerat två rapporter om temat frånvaro i skolan. Kartläggningen som publicerades våren 2016 visade att 20 000  Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller I stort sett ingen av skolorna som Skolinspektionen har besökt för information och kommunikation vid utredning av omfattande skolfrånvar Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen.