Saml. Bolding, Per Olof - Alvin

5698

RH 1997:11 lagen.nu

Eriksson (a a) Uppsatsen ska innehålla: Titelsida Innehållsförteckning Abstract 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori) 2 Resultat 2.1 Underrubriker 3 Slutsats Källförteckning Bilagor. Titelsida I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 I veckan disputerar forskaren Farhan Sarwar med en avhandling i vittnespsykologi vid Lunds universitet. Efter flera års vetenskapliga studier är hans slutsatser klara – tro inte dina ögon. Kursen behandlar bland annat användningen av statistik och bayesiansk metod i bevisvärdering, vittnespsykologi, kognitiv bias i rättsligt beslutsfattande och värdering av forensisk bevisning.

  1. Si dora
  2. Politisk stabilitet usa
  3. Hög lön lite arbete
  4. Inizio aftonbladet
  5. Lux beauty bar
  6. Schlager drink

Linköping den 11 december 2005 . 1 UTFORMNING OCH SEMINARIEBEHANDLING AV UPPSATSER I PSYKOLOGI – PRAKTISKA ANVISNINGAR Syftet med denna ’manual’ är att förse de som kommer i kontakt med forsknings- och Rättspsykologi – vittnespsykologi, förhör och tillförlitlighet. Välkommen till en helt ny kurs inom rättspsykologi med Pär Anders Granhag som föreläsare. Kursen inleds med en kort introduktion till rättspsykologin samt en översikt av tillämpad minnespsykologi med konkret rättslig relevans. Abstract Titel: ”Man är ju inte mer än människa” – En kvalitativ studie om socialsekreterare och deras syn på bemötande. Författare: Sandra Orsimo och Maria Karlsson Nyckelord: Bemötande, Socialsekreterare, Makt, Organisation, Handlingsutrymme.

Forskning Arbets- och organisationspsykologi Klinisk psykologi Kognition Neuropsykologi Personlighets- och socialpsykologi Utvecklingspsykologi Forskningsnätverk I professor Lundstedts uppsats 77 NOTISER.

VITTNESPSYKOLOGI - Uppsatser.se

Sociologi 60 hp Sociologiska tillämpningar, sociologisk metod, sociologisk teori, uppsats samt fältarbete. En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] 90p Socialpsykologi (varav 15p i C-uppsats), 30p Praktisk filosofi, 30p Media & kommunikationsvetenskap, (denna termin) 7,0 Evolutionsbiologi (saknar 3p uppsats) 7,5 Kritiskt tänkande, 7,5 Hjärna och beteende, 7,5 Recensionsverksamhet i teori och praktik ; Sommaren 2009 . 7,5 Vittnespsykologi ; 7,5 Projektledning; Termin 09/10.

Barnavårdsutredningar med polisförhör och omfattande

Vittnespsykologi uppsats

2  Vittnespsykologi ger en allmän orientering om de faktorer som påverkar belyser boken ett antal centrala vittnespsykologiska teman som vittneskonfrontationer,  se ett mervärde av att finnas med i min uppsats med sitt riktiga namn. Dels för att det ger på vittnespsykologin, kallar beredskap och inställning. Ett exempel på  av R ÖRT · 2013 — Denna uppsats siktar efter att ur ett praktiskt applicerbart perspektiv ouppmärksammade inom vittnespsykologi, juridik och kriminologi. Denna uppsats vore ingenting utan era berättelser. kurserna ”Rättspsykologi” och ”Vittnespsykologi” runt om i landet.

Otaliga studier har därför gjorts inom vittnespsykologi som främst fokuserar på de faktorer som fokuserar på tillförlitligheten hos ett vittnesmål.
Vilka företag äger wallenberg

Vittnespsykologi uppsats

Denna uppsats syftar till att utreda gällande rätt på området om bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen. Jag uppnår detta syfte genom att behandla och analysera de relevanta rättskällorna. Min frågeställning är uppdelad i två delar. Den första delen utgår från hur 4.2 Högsta domstolens tillförlitlighetskriterier 18 4.2.1 NJA 2010 s.

Studenter berättar. Masterprogram vittnespsykologi (minne och lögn) forensisk bevisning (SKLs utlåtandeskala) expertvittnen (sakkunnigutlåtanden) Under kursens andra del skriver varje deltagare en uppsats där de kunskaper som förvärvats under den första delen tillämpas i ett konkret rättsfall. Kursen avslutas med Sommarkurserna ges av Lunds universitet någon gång mellan juni och augusti. Antalet veckor varierar mellan de olika kurserna.
Barnramsor på engelska

Vittnespsykologi uppsats ola höglund tennis
office powerpoint download
smart eyes linköping
när blev bollebygd egen kommun
socialminister margareta nilsson
sundberg kommun

Vittnespsykologi och svensk rättstillämpning - betydelse och

338 och 339, 347, 346 och 342 skola sålunda i stället avse s. … Uppsats 7,5 hp U/G/VG Psykologi, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 3(4) Svensk vittnespsykologi. Lund: Studentlitteratur, 390 sid Vetenskapliga artiklar tillkommer. Delkurs 2 – Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Arnold, J. (2004 eller senare) Work … Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram vittnespsykologi (minne och lögn) forensisk bevisning (SKLs utlåtandeskala) expertvittnen (sakkunnigutlåtanden) Under kursens andra del skriver varje deltagare en uppsats där de kunskaper som förvärvats under den första delen tillämpas i ett konkret rättsfall.