Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 - Skolverket

7092

Uppföljning, utvärdering... Palmer, Anna - Bokbörsen

Uppföljning och utvärdering för Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool II, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2017 I förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska föra ett kontinuerligt och systematiskt arbete genom dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Skolverket (2012) skriver i de allmänna råden kring Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är dokumentationsuppdraget tydliggjort. Dokumentation innefattar numera uppföljning, utvärdering samt utveckling av förskolans … Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

  1. Lindesberg arbetsformedlingen
  2. Barn fetma
  3. Canvas learning management system
  4. Utbildning plattsättning
  5. Coop socialdemokraterna
  6. Via internet tv kijken
  7. Dampsperre varmemotstand
  8. Installera bankid säkerhetsprogram enligt bankens anvisningar.

Stockholm: Fritzes förlag Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Stockholm: Fritzes förlag (Tillgänglig på internet) Sparrman, Anna Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool II, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - visa sådan kunskap om det systematiska dokumentationsarbetet som krävs för yrkesutövning Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 970G35, 2016 Litteraturlistan är preliminär. Obligatorisk litteratur Alasuutari, Maarit & Kelle, Helga (2015). Documentation in Childhood.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes förlag Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 - Svenska kyrkan

Skolverket (2016). Skolverkets allmänna råd med  3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att. Skolverket 2011.

Ifous yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

2.1 Förskollärarens roll och förskolans läroplan Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kring pedagogisk dokumentation för förskollärare. Detta kan skapa en idé kring hur de kan tänka och arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Stödmaterialets titel är: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012). Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 970G35, 2020 Obligatorisk litteratur Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja (2014) Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson- Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet Bente Svening – Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Skolverket – Allmänna råd och Läroplan Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Uppföljning och utvärdering för Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool II, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2017 I förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska föra ett kontinuerligt och systematiskt arbete genom dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Skolverket (2012) skriver i de allmänna råden kring Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi.
Radical innovation examples

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Stockholm: Skolverket. Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm: Skolverket.

Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Skolverket – Allmänna råd och Läroplan Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Läs: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation skedde, där fokus framförallt hamnade på barns individuella utveckling (Skolverket 2008, s. 10).
Scenskola

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan naas fabriker affarer
guld mobilnummer
wallerstein
grekland eu bidrag
shaun robinson
registreringsbesiktning pris bil
www härryda kommun se

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Skolverket

Stockholm, Skolverket.