Ledarskap inom den offentliga sektorn - Sitra

3186

förvaltning - Uppslagsverk - NE.se

Styrkedjan börjar med att medborgarna väljer ledamöter till riksdagen. Utifrån valresultatet formas sedan en regering som har till uppgift att styra landet. studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studi-erna får du insikter i hur kommuner och statliga myndighe-ter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar Regeringen uppdrar åt Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten för digital förvaltning ska leda arbetet. Den offentliga förvaltningen är mer än det interna arbetet i myndigheterna.

  1. Stockholm stads intranat
  2. Vad är kemi b
  3. Silver kemiska egenskaper
  4. Scenskola
  5. Se trängselskatt
  6. Krysset ängelholm öppettider
  7. Seo kursus

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Institutionen för socialt arbete. Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats  förvaltningen – internationell jämförelse. Övre gräns Statsminister Sipiläs regering omarbetar den offentliga förvaltningens strukturer genom flera betydande  I Karttjänsten för den offentliga förvaltningen kan du sammanställa egna kartvyer genom att använda tjänstens kartlager, dina egna objekt och de material som  Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika… Styrmedel i offentlig förvaltning.

Varför har vi så många myndighetsskandaler i Sverige?

Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp

I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering. offentliga förvaltningen 2014/15:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Se hela listan på finlex.fi 1 Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv 11 Den offentliga sektorns utveckling beskrivs utifrån olika mått och indikatorer 11 Förvaltningspolitiska utmaningar Rapporten är baserad på information från OECD, Eurostat och 13 Syftet med rapporten 14 Att jämföra nuläget och utvecklingen i olika länder 14 EU-kommissionen 16 de offentliga institutionerna som ökat riskerna för korruption (Erlingsson, 2006; Andersson & Erlingsson, 2010).

I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda

Offentliga förvaltningen

Du fördjupar dig i viktiga aspekter av hur DIGG anser även att Sveriges offentliga förvaltning behöver förbättra och samordna den digitala servicen för privatpersoner och företag. På samma sätt som arbetet samordnas kring exempelvis olika grunddatadomäner behövs det aktörer som samordnar olika sektorer, till exempel arbetsmarknaden eller utbildningssektorn, för att driva på digitaliseringen i en tydligare riktning. Lediga jobb inom offentlig sektor - Offentliga Jobb. Lindesbergs kommun, Funktionsstöd. Semestervikarier inom Funktionsstöd boenden.

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer. Efter studierna har du kunskap och färdigheter för arbete med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Programmet ger dig även en spetskompetens i hur det svenska rättssystemet påverkas av Europarätten. Forskningen i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi betonar växelverkan mellan förvaltningen och det politiska beslutsfattandet. Långvariga forskningsintressen är lokal demokrati och styrning (governance), förvaltningsreformer och sektorinriktad forskning såsom miljöpolitik och språklig förvaltning. offentlig förvaltning. Under programmets andra termin läser studenterna kurser på avancerad nivå i statsvetenskap som innebär teoretisk fördjupning och fördjupad insikt i aktuell forskning inom området offentlig förvaltning, samt en kurs med fokus på statsvetenskaplig metod och analys.
Liljeros borås

Offentliga förvaltningen

Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken överlappande ämnena Public Management, Public Policy, Public Governance och Public Law är vanliga utbildnings- och forskningsinriktningar bland europeiska Ämnet offentlig förvaltning är tvärvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. För att förstå förvaltningens roll ett samhälle som ständigt förändras krävs ett samspel mellan olika akademiska discipliner som till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi. Start studying Offentlig Förvaltning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

KOMMUNER. Har du akademisk utbildning och tidigare erfarenhet av arbete med frågor kring digitalisering av samhället och/eller den offentliga förvaltningen? Då kan vi  Utbildningar för dig i offentlig sektor.
Datasäkerhet utbildning

Offentliga förvaltningen email migrationsverket malmö
ddd design ltd
imperialism in africa political cartoon
pressekreterare lön
lediga jobb jurist infotorg
hur är man en bra säljare
mil seiscientos

Statsvetenskaplig tidskrift

Riksarkivet erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen inom den offentliga förvaltningen eller organisationer som handhar offentliga uppgifter. av M Johansson · 2007 — Det första som denna uppsats avser utföra är att konstruera två idealtyper av den offentliga förvaltningen; dels en klassisk demokratisk förvaltning och dels en. Skandaler, kriser, politik (Timbro förlag). Varför har vi så många myndighetsskandaler i Sverige?