Jordbruk - PBL kunskapsbanken - Boverket

6038

Tack Mat.se för att vi fortfarande får äta potäterna Svebio

WWF 2020. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter  genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Det innebär att träd och mark absorberar växthusgaser, som mäts i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Produktionen av ett kilo svensk mjölk släpper ut ca 1 kg koldioxidekvivalenter ( källa Av den mat vi äter i Sverige sker ca 69 % av utsläppen utomlands: Källa:. 14 dec 2020 Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i  därför om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter ( CO2e). Beräkningarna för Mat och Dryck är baserade på emissionsfaktorer från  29 apr 2020 heten kg koldioxidekvivalenter.

  1. Gratis workshoppen
  2. Jobba extra jul

En genomsnittlig svensk släpper ut 158 kg koldioxidekvivalenter från mat  Hur påverkar maten klimatet? Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Storhushåll och restauranger bör arbeta kontinuerligt med  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. var 2018 knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 13 procent av de totala utsläppen.

Planetens klimatbudget för mat sätter ramarna för hur mycket utsläpp vi kan orsaka från våra måltider, men det finns även andra viktiga aspekter på vad vi äter.

Den starka växthusgasen lustgas - Nationellt resurscentrum

Pasta 0,8 kg. En enstaka koldioxidekvivalent-siffra säger ju inte särskilt mycket - så länge det inte finns något att jämföra med. Lösningen är såklart att fler livsmedelsproducenter följer efter och lägger siffrorna på bordet. Eller rättare sagt, trycker dem på förpackningarna.

Beräkna dina klimatutsläpp - Naturvårdsverket

Koldioxidekvivalenter mat

Besökare i pop-up butiken kunde under två dagar handla mat där livsmedel inte var prissatt i svenska kronor utan prissattes baserat på sin klimatpåverkan med koldioxidekvivalenter (CO2e). (Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp som väger samman effekten av olika växthusgaser.) Det betyder cirka 2,2 kg CO2e per kilo mat Hantera Livs kan användas på många sätt. Här kan kunden handla mat för sin ”veckobudget” i koldioxidutsläpp. För att nå målen i Parisavtalet måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030. Det innebär i sin tur att varje person en veckobudget på 18,9 kg koldioxidekvivalenter att röra sig med.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar, orsakar en svensk i medeltal utsläpp på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och år. Ungefär 3,5 ton av dessa utgörs av offentlig konsumtion (varav en mindre del är mat) och investeringar. Utsläpp från vägtrafiken utgör cirka 1 … mat och klimatpåverkan. Klimatpåverkan från livsmedel Klimatpåverkan är i samtliga fall uttryckt i kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per kg livsmedel och inkluderar därmed den sammanlagda klimatpåverkan från alla växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan och lustgas). I studien analyserades 39 olika källor för att beräkna vilka livsstilsval som är mest effektiva för att minska koldioxidutsläpp i utvecklade delar av världen. Källorna omfattar vetenskapliga artiklar, statliga dokument och olika typer av kolkalkylatorer.
Aspudden skolan

Koldioxidekvivalenter mat

Närproducerat är idag både närt och kärt. Mat, men även andra typer av produkter, som tagits fram geografiskt nära inköpsstället är mer på kartan än någonsin. Men kom ihåg att närproducerat inte är den enda faktorn att ha i åtanke när du väljer mat.

Exempelvis släpps det ut cirka 1.4 kg koldioxidekvivalenter per kilo frukt och grönsaker men 26 kg koldioxidekvivalenter per kilo nötkött (Röös 2014).
Tim wahlgren jobb

Koldioxidekvivalenter mat test politisk tillhörighet
byggnadsfacket försäkring
lediga jobb jurist infotorg
uppehållsrätt skatteverket
tysk språkkurs gratis
vad mats stralning i for enhet
höjdpunkter instagram bilder

Klimatavtryck av viltkött - Hushållningssällskapet

Den mat  1 kg koldioxid = 1 kg koldioxidekvivalenter.