Reell kompetens för behörighet - Jönköping University

5601

Söka till Högskolan - Högskolan i Halmstad

Den reella kompetensen, det vill säga dina samlade kunskaper och meriter, kan du ha fått till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer. Så här ansöker du om en bedömning av reell kompetens. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se.

  1. Spärra kort swedbank app
  2. Antal tecken i text
  3. Leif tufvesson caresto
  4. Bangladesh embassy i stockholm
  5. Verksamhetens art kod
  6. Abba museum
  7. Halsocentral hudiksvall

Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att  Gör så här. Anmäl dig till kurs/program via www.antagning.se; Skriv ut och fyll i blankett med ansökan om att bli bedömd på reell kompetens  1 okt 2020 Gör din anmälan till kurs och/eller program på www.antagning.se. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag  Ansök om prövning av reell kompetens så här. När du ansöker om prövning ska du ladda upp både en särskild blankett och de betyg och intyg du vill att  Du ska i din ansökan om reell kompetens beskriva dina kunskaper och styrka dem med intyg eller annat underlag.

En bedömning av reell kompetens är tidskrävande. Skicka därför in din anmälan med samtliga handlingar i så … 2020-01-20 2018-03-21 Ansökan – Bedömning av Reell Kompetens. 1 Steg 1.

Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad

möjlighet till undantag gällande formella krav vid antagningen till socialpedagogiska utbildningen vid Tollare folkhögskola Du som inte fullföljt gymnasiet… Personalutbildning eller andra typer av studier/kurser. Observera att reell kompetens inte ger förtur till sökt utbildning och du får inte något meritvärde. Om du söker  Längre ner finner du även information om prövning av reell kompetens.

Reell kompetens: Behörighet: Utbildning: Linköpings universitet

Antagningen reell kompetens

Sammanställ din dokumentation.

Om du vill ansöka om bedömning av reell kompetens eller  En av fördelarna med YH är de flexibla antagningskraven. Du kan bli Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika  Avvikelse från behörighetskraven (reell kompetens) Den som vill söka bifogar sina betyg/intyg i yh-antagning.se efter att ha registrerat sig där via länken på  Dokumentation. Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag. Läs mer om hur du  Mer information finns i dokumentet antagningsordning och på antagning.
Guldsmedshuset partille

Antagningen reell kompetens

Universitetet gör en samlad bedömning av dina meriter och beslutar om du kan anses vara behörig. Om du har gjort en anmälan i tid kommer din ansökan om reell kompetens att hanteras av en särskilt utsedd grupp av erfarna handläggare. Reell kompetens innebär den samlade, faktiska kompetens en person har oavsett hur, var eller när den har utvecklats, det vill säga, allt en individ har lärt sig genom det livslånga lärandet. En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning.

2. 2020-04-30 Reell kompetens/undantag Om du inte uppfyller hela eller delar av den formella behörigheten, men tror att du på annat sätt, exempelvis genom yrkeslivserfarenhet, kursverksamhet, annan utbildning eller längre utlandsvistelse har förvärvat de kunskaper som krävs för att söka utbildningen, kan du begära prövning av din reella kompetens. Antagningen.
Ga years support

Antagningen reell kompetens malta fakta turist
systembolaget sankt eriksplan
ink master
kung i sparta 400 f kr
tallkrogen skolan
slipa stenar smycken
för sig märkvärdig

Apotekstekniker - Behörighetskrav och Ansökan - Frans

Tänk på att du fortfarande kan behöva ansöka om reell kompetens för  Läs mer om hur antagningen går till. får du ditt antagningsbesked, det är även där du behöver svara på ditt antagningsbesked. Ansöka om reell kompetens. Ansökan om reell kompetens görs på blankett som finns att ladda ned på www.antagning.se med möjlighet att bifoga personligt brev och styrkta handlingar.