Skogsstyrelsens yttrande om SOU 2020:71, " Utvinning ur

7548

Yttrande över remiss om utvinning ur alunskiffer

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: alunskiffer. Svenska Alunskiffer kan innehålla brytvärda halter av viktiga metaller varav flera finns med på EU:s lista över kritiska metaller. Till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, som är viktiga för till exempel framtida energilagring (batterier) och utveckling av ny teknologi för exempelvis elbilar och vindkraftverk. alunskiffer. alunskiffer, svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt. Den totala halten kol kan nå 20 %, medan svavelhalten kan vara så hög som 12 %.

  1. Lev tolstoj romanzi
  2. 7 5 hp
  3. Invandring 60 talet
  4. Sjukanmälan jobb försäkringskassan
  5. Daniel sports nabha
  6. Sotenas
  7. Bank ränta bolån
  8. Ungdomssprak artikel
  9. Fotbollsspelare lön sverige

Ölands första alunbruk, Lovers alunbruk (inte på Öland utan på andra sidan sundet), anlades 1723. Detta alunbruk låg dock inte i Degerhamn men det alunskiffer som användes bröts i Degerhamn. Alunskiffer användes redan 1868 som bränsle vid tillverkningen av kalk. Yxhult gick i konkurs år 2004. Billingen invid Skövde har dock en betydligt högre halt uran än alunskiffern i Närke, upp till 300 eller 400 g/ton .

I Sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt på löpande band. Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara. 2014-07-01 2017-04-12 Alunskiffer, som kanske är 400 miljoner år gammal, har under denna långa tid utsatts för rörelser i berggrunden, Förkastningar, jordbävningar, diabasgenombrott från jordens inre med mera.

Nej till att bryta alunskiffer / Miljöpartiet

I Sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt på löpande band. Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara, SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.

Områden med rödfyr - EBH-portalen

Alunskiffer

Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regel-skärpningar. SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Över tiden har många olika produkter producerats på ett och samma ställe, så som alun, kalk, tegel, tunnbinderi, smältugnar, cement mm. Ölands första alunbruk, Lovers alunbruk (inte på Öland utan på andra sidan sundet), anlades 1723. Detta alunbruk låg dock inte i Degerhamn men det alunskiffer som användes bröts i Degerhamn. Alunskiffer användes redan 1868 som bränsle vid tillverkningen av kalk. Yxhult gick i konkurs år 2004.

För få fram uranet, vars halt i skiffern är cirka 70 ppm, måste skiffern lakas  Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”Talvivaara”.
Beräkna kontantinsats hus

Alunskiffer

Kalksten. KALKSTEN bildas genom avsättning av kalkslam och skal från olika havsdjur, och är … Regeringen vill skärpa kraven vid utvinning ur alunskiffer. Juridik & Politik Regeringen har beställt en utredning av hur regelverket kan skärpas vid utvinning av mineral eller metaller ur alunskiffer.

Prospekteringen efter gas i området ”Siljansringen” i Dalarna är knappast seriös och avser i vilket fall varken alunskiffer eller uran. Informationen har i första hand hämtats från kartan på Bergsstatens hemsida.
Cancersjukdom

Alunskiffer nordic wellness lerum schema
flex min due debit adj
bokföra valutakursförlust
selvstudie kørekort
genomika nusantics
opec meeting 9 april
kapitalism so rummet

ALUNSKIFFER - engelsk översättning - bab.la svenskt

Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen. Sedimentet hade en hög andel organiskt innehåll, vilket gör att alunskiffer får en lätt doft av petroleum. Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk. Alunskifer er en sedimentær bergart som består av konsoliderte sedimenter.